0:00 / 0:00

Phương pháp xét nghiệm ung thư tuyến tụy mới từ một thiếu niên

108 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-12-02

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hơn 85% ca ung thư tuyến tụy bị chẩn đoán muộn, khi người ta đã còn chưa đầy 2% cơ hội sống sót. Sao có thể như thế được? Trong diễn thuyết của mình, Jack Andraka sẽ nói làm thế nào cậu phát triển một phương pháp xét nghiệm ung thư tuyết tụy mới đầy hứa hẹn - rẻ, nhanh chóng, và chính xác - khi cậu chưa đầy 16 tuổi.


Dự án "Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam" (Breast Cancer Network Vietnam - BCNV) được thành lập ngày 03/03/2013 là một dự án phi lợi nhuận hoạt động với mục đích cung cấp thông tin đúng đắn về ung thư vú, tăng cường phát hiện sớm và nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ mắc ung thư vú trong cộng đồng.

Tìm hiểu thêm: https://www.bcnv.com.vn/