0:00 / 0:00

Phương pháp phát hiện ung thư sớm trong tương lai

158 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-11-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Jorge Soto là một chuyên gia công nghệ nghiên cứu về ung thư. Anh và nhóm nhà khoa học đã phát triển một phương pháp mới đầy tiềm năng trong việc phát hiện ung thư sớm nhất. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có thể tiếp cận được những công nghệ mới này trong tương lai không xa.


Dự án "Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam" (Breast Cancer Network Vietnam - BCNV) được thành lập ngày 03/03/2013 là một dự án phi lợi nhuận hoạt động với mục đích cung cấp thông tin đúng đắn về ung thư vú, tăng cường phát hiện sớm và nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ mắc ung thư vú trong cộng đồng.

Tìm hiểu thêm: https://www.bcnv.com.vn/