0:00 / 0:00

Phóng xạ tốt hay xấu?

172 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Sách nói, nơtron không bao giờ biến thành proton. Nhưng thật ra đôi khi lại có. Hiện tượng phóng xạ là quá trình trong đó hạt nhân có thể tự chuyển đổi từ nguyên tố này thành nguyên tố khác. Trong video này, Steve Weatherall khuyên ta nên nhìn nhận cả mặt lợi ích và nguy hiểm vốn có của việc khai thác hiện tượng phóng xạ.