0:00 / 0:00

Phải, tôi đã xây lò phản ứng hạt nhân

150 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-12-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Taylor Wilson tin rằng lò phản ứng hạt nhân là một giải pháp đáp ứng cho nguồn năng lượng tương lai cũng như những đứa trẻ có thể thay đổi thế giới. Anh chắc chắn điều đó là có thể, bởi vì chính anh đã chế tạo ra lò hạt nhân hoạt động trong nhà xe của ba mẹ mình vào năm 14 tuổi. Khi đang phát biểu bài này ở diễn đàn TED, anh ấy mới 17 tuổi và đã là một nhà vật lý hạt nhân.