0:00 / 0:00

Nông nghiệp đã khơi nguồn Internet như thế nào?

280 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-10-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nông nghiệp thì làm gì liên quan gì đến phát minh với cải tiến nhỉ? Định cư lâu dài, phân hóa lao động, chính quyền trung tâm, và các công nghệ phức tạp - tất cả đều cần thiết cho nền văn minh hiện đại - và đã không thể nào có nếu người xưa không chuyển từ săn bắt hái lượm sang làm nông. Trong video này, Patricia Russac sẽ đưa các bạn đi khám phá tại sao nông nghiệp là một phát kiến vĩ đại giúp ta có nền văn minh hiện nay.