0:00 / 0:00

Nói thế nào để người khác muốn nghe?

758 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Trinh Tưởng

 đăng ngày 2016-11-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nghệ thuật "thôi miên" bằng ngôn từ có thể dẫn dắt người nghe từ thú vị này đến thú vị khác. Bạn có thể sử dụng những bí quyết của Julian Treasure để tìm hiểu cách thức "thôi miên" nhé.