0:00 / 0:00

Ngôn ngữ của lời nói dối

536 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta nghe thấy từ 10-20 lời nói dối một ngày. Và mặc dù chúng ta đã dành phần lớn lịch sử để phát hiện những lời nói dối bằng cách theo dõi những thay đổi sinh lý của con người, những phương pháp này đã tỏ ra không đáng tin cậy. Có một cách tiếp cận trực tiếp hơn? Noah Zandan sử dụng một số ví dụ nổi tiếng của nói dối để minh họa bằng cách nào chúng ta có thể sử dụng khoa học truyền thông để phân tích lời nói dối chính mình.