0:00 / 0:00

Niềm vui tìm kiếm cái đẹp

186 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nhà thiết kế gốm Eva Zeisel đã có 75 năm trong nghề. Điều gì đã giúp bà giữ được tinh thần làm việc như ngày đầu bà bước vào nghề (năm 1926)? Eva Zeisel sẽ chia sẻ cho chúng ta câu chuyện về niềm vui tìm cái đẹp đã đưa bà đi khắp thế giới.