0:00 / 0:00

Bạn đã có niềm tin?

795 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Trinh Tưởng

 đăng ngày 2017-01-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Giả sử trên thế giới tất cả các mối quan hệ mà ta có đều là lừa dối, và không một ai có niềm tin vào một người khác, thì thế giới sẽ ra sao? Hãy cùng Simon Sinek học cách để tin tưởng bạn nhé!