0:00 / 0:00

Những vị anh hùng

476 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-08-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Những vị anh hùng trong các tác phẩm văn chương cho ta bài học gì? Từ các vị anh hùng sử thi (như Beowulf) cho đến các vị anh hùng trong những vở bi kịch (như Oedipus), mỗi thể loại có một đặc trưng riêng. April Gudenrath phân tích nhiều khía cạnh cho mỗi loại anh hùng, từ đó cho chúng ta hiểu được cách những vị anh hùng truyền cảm hứng cho nhân loại ra sao.