0:00 / 0:00

Những thống kê về TEDTalk

186 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-01-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Sebastian Wernicke thống kê và tìm ra những điểm chung của những bài nói TED tuyệt đỉnh nhất và những bài TED tệ hại nhất. Hãy xem bài diễn thuyết này và bạn sẽ có một chủ đề thu hút mọi người khi được dịp lên sân khấu TED!