0:00 / 0:00

Những tấm ảnh về khai thác dầu

180 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bằng cách sử dụng màu sắc, máy ảnh và những bản in khổ lớn, Edward Burtynsky cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về cách xã hội hiện đại khai thác dầu mỏ, từ khi chúng còn đang được lấy lên từ giếng dầu đến khi đưa vào sử dụng làm năng lượng vận hành xe cộ.