0:00 / 0:00

Những tấm ảnh từ người theo chân bão

98 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nhiếp ảnh gia Camille Seaman đã đuổi theo những cơn bão trong suốt 5 năm. Tại TED, cô đã chia sẻ những bức ảnh tuyệt đẹp về hành trình của cô.