0:00 / 0:00

Những tấm ảnh truyền tải tiếng nói của thế giới động vật

117 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Thông qua hình ảnh, nhiếp ảnh gia Frans Lanting sẽ dẫn chúng ta thâm nhập thật sâu vào thế giới của muôn thú.