0:00 / 0:00

Những điều ta có thể học từ thiên hà xa xôi

166 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Từ thiên hà cao xa, ta có thể học được những gì?