0:00 / 0:00

Ngừng so sánh bản thân với người khác

2349 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

PragerU

PragerU

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-05-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Series "Bài học cuộc đời" của Đại học Prager sẽ được đăng vào thứ bảy hàng tuần. Đây là chuỗi bài giảng về những yếu tố có liên quan đến cuộc đời chúng ta, và sẽ là những bài học giúp bạn có một cuộc sống tốt hơn. Biết đâu đấy! Nếu bạn muốn bảo trợ series này, hãy liên hệ với SOSUB nhé: [email protected]

Dịch bởi: Hồng Thư

Trong cùng series: