0:00 / 0:00

[Ngôn Ngữ Ký Hiệu #09] Quyền tự chủ trong giáo dục khiếm thính

72 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2017-07-30

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này nằm trong chuỗi video về chủ đề Ngôn Ngữ Ký Hiệu được tài trợ dịch bởi Giáo Dục Sáng Tạo

Giáo Dục Sáng Tạo là thành viên sáng lập ra trang web Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu , với nguồn nội dung đóng góp từ nhiều cá nhân, tổ chức trong cộng đồng.

Mời bạn tìm hiểu thêm: Lịch sử hình thành của Giáo Dục Sáng TạoTừ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu


Theo Joseph Santini, các chương trình giáo dục hòa nhập của Mỹ vốn được thiết kế với mục đích giúp đỡ học sinh Điếc. Tuy nhiên, các chương trình này dường như còn thiếu quan tâm tới nhu cầu thực sự của các học sinh này và chưa lắng nghe tiếng nói của chính các em. Từ thực trạng trên, Joseph Santini đem đến một khái niệm mới trong giáo dục cho người Điếc, đó là “quyền tự chủ”. Nghĩa là các học sinh cần có quyền ra quyết định và lựa chọn đối với môi trường và chương trình học dành cho mình.

Trong cùng series:

Dịch bởi Lê Liên