0:00 / 0:00

Ngôn ngữ cơ thể định hình bản thân ta

927 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngôn ngữ cơ thể không chỉ tác động cách người khác nghĩ về chúng ta, mà nó còn thay đổi cách chúng ta nghĩ về bản thân. Nhà tâm lý xã hội học Amy Cuddy chứng minh bằng cách nào "tư thế quyền lực" làm tăng testosterone (hoóc môn thống trị) và giảm cortisol (hoóc môn áp lực), làm ta mạnh mẽ, tự tin hơn, và thay đổi cuộc đời của chúng ta.