0:00 / 0:00

Nghĩa vụ của khách hàng

401 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

PragerU

PragerU

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-06-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta luôn nghe câu "khách hàng là Thượng đế", nhưng nó không hoàn toàn đúng đâu. Bên cạnh quyền lợi khách hàng còn có nghĩa vụ nữa. Và trong 5 phút, Dennis Prager sẽ cho chúng ta biết ta sẽ cần có nghĩa vụ gì khi đứng dưới vị trí một người khách.

Series "Bài học cuộc đời" của Đại học Prager là chuỗi bài giảng về những yếu tố có liên quan đến cuộc đời chúng ta, và sẽ là những bài học giúp bạn có một cuộc sống tốt hơn. Biết đâu đấy! Nếu bạn muốn bảo trợ series này, hãy liên hệ với SOSUB nhé: [email protected]

Dịch bởi: Hồng Thư

Trong cùng series: