0:00 / 0:00

[Nghệ thuật kể chuyện #06] Thế giới và nhân vật

520 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Khan Academy

Khan Academy

Diễn giả:

Admin Account

 đăng ngày 2017-04-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chuỗi bài học "Nghệ thuật kể chuyện" là sản phẩm kết hợp giữa xưởng phim huyền thoại Pixar và Khan Academy để dạy bạn mọi thứ về cách làm phim hoạt hình (hoặc ít nhất là cách kể một câu chuyện). Series này sẽ liên tục được cập nhật, bao gồm 6 phần lớn, mỗi phần gồm nhiều bài nhỏ. Nếu bạn muốn bảo trợ series này, hãy liên hệ với SOSUB nhé: [email protected]

Phần một: Chúng ta đều là người kể chuyện
>> Bài 1: Sơ lược về Pixar
>> Bài 2: Nhập môn kể chuyện
>> Bài 3: Chúng ta đều là người kể chuyện
>> Bài 4: Câu chuyện yêu thích của bạn
>> Bài 5: Nếu như...
>> Bài 6: Thế giới và nhân vật
>> Bài 7: Lời khuyên cho người kể chuyện

Phần hai: Nhân vật
[>>Bài 8 | Đang tiếp tục cập nhật]

Dịch bởi: Ken Tran