0:00 / 0:00

Nghệ thuật "điêu khắc" sách

198 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn sẽ làm gì với những cuốn tự điển bách khóa đã lỗi thời trong thời đại thông tin hiện nay? Bằng những con dao khắc X-Acto và một đôi mắt nhạy cảm với nghệ thuật, nghệ sỹ Brian Dettmer đã biến những cuốn sách cũ thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp không thể tin nổi, đưa vào chúng một hơi thở mới.