0:00 / 0:00

Nghệ thuật ẩn dụ

242 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Phép ẩn dụ giúp chúng ta nhìn thế giới tốt hơn như thế nào? Và thế nào là một phép ẩn dụ tốt? Hãy cùng tìm hiểu qua video trên.