0:00 / 0:00

Áp suất và cơ thể

108 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tại sao khi cá bị kéo lên khỏi mặt nước lại bị trào bao tử? Tại sao bong bóng khí sủi trong cơ thể làm thợ lặn đau đớn? Neosha S Kashef giải thích thế nào là chấn thương khí áp và cách những định luật vật lý chi phối đại dương ảnh hưởng lên cá cũng như con người.