0:00 / 0:00

Nên sống thực dụng hay nên sống khiêm nhường?

1284 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bên trong chúng ta tồn tại hai bản chất mà như David Brooks nói: một là cái tôi thèm khát thành công, là cái tôi dựng nên lý lịch của bản thân; và hai là cái tôi đi tìm sự nối kết, sự sẻ chia, tình yêu thương, là cái tôi tạo nên một điếu văn vĩ đại. Vậy, ta có thể cân bằng sự tồn tại của hai bản chất này? Có lẽ có thể, chỉ khi ta hiểu rõ được cả hai bản chất này.