0:00 / 0:00

Lắng nghe màu sắc

89 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có vẻ như kỷ nguyên của sinh-điện-tử đã đến, khi mà các sinh vật có thể tích hợp trực tiếp với các thiết bị điện tử công nghệ cao. Và Neil Harbisson là một bằng chứng sống về cyborg, một con người được tích hợp thêm các thiết bị điện tử công nghệ cao vào hệ thống sinh học để gia tăng khả năng của bản thân.