0:00 / 0:00

Chức năng tự động của não

237 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Não hoạt động không ngừng nghỉ, ngay cả khi bạn đang ngủ hay phân tâm. Thực tế, bạn không bao giờ nhận ra phần lớn hoạt động của não, trừ phi não dừng hoạt động. Nathan S. Jacobs giúp chúng ta hiểu hơn chức năng tự động của não - một chức năng vô cùng quan trọng. Hãy cho SoSub biết ý kiến của nhé!