0:00 / 0:00

Thụ tinh ống nghiệm

281 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-09-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trên thế giới cứ 8 cặp thì có 1 cặp gặp khó khăn trong việc có con. Nhưng 40 năm quá, có hơn 5 triệu trẻ được ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Vậy phương pháp này được thực hiện như thế nào? Nassim Assefi and Brian A. Levine sẽ giải thích rõ cách thức phưong pháp thụ tinh được thực hiện trong phòng thí nghiệm.