0:00 / 0:00

Não phản ứng với cơn đau như thế nào?

206 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Trinh Tưởng

 đăng ngày 2016-11-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Việc cảm nhận cơn đau chắc hẳn ai cũng từng trải qua, nhưng bạn có biết rằng việc cảm thấy đau cũng có một cơ chế riêng và việc kiểm soát cơn đau là hoàn toàn có thể hay không? Karen D. Davis sẽ giải thích chi tiết rõ qua video trên.