0:00 / 0:00

Việc nhắn tin có thể cứu hàng vạn con người

195 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-20

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Khi Nancy Lublin bắt đầu gửi tin nhắn cho thanh thiếu niên để phục vụ tổ chức xã hội của cô, những kết quả cô nhận được rất đáng gây sốc: những thiếu niên ấy trả lời bằng vấn đề của riêng học, từ việc bị bắt nạt đên sự tuyệt vọng và lạm dụng. Vì vậy, cô ấy đã lập nên một đường dây nhắn tin nóng, và những kết quả thu được có thể còn quan trọng hơn những gì cô ấy mong đợi.