0:00 / 0:00

Nói về ông tổ của ngôn ngữ

290 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Nguyễn Thị Hương

 đăng ngày 2016-08-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Murray Gell-Mann tuy là một nhà vật lý học nhưng ông còn tham gia nhiều hoạt động khác. Một trong số đó là về những mối quan hệ tương đồng nào đấy giữa các ngôn ngữ nhân loại. Ông cho rằng: “Phải chăng có một ông tổ chung duy nhất nào đó sống cách đây khoảng vài 20 hay 25 nghìn năm?”