0:00 / 0:00

Muốn học ngoại ngữ? Hãy tránh 5 cớ này!

1017 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-01-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Học thêm một ngoại ngữ là thêm một cơ hội để đến một nền văn hóa mới, được gặp thêm những người bạn mới. Nhưng chúng ta thường ngần ngại không dám học vì nhiều lý do. Trên sân khấu TEDxWarsaw, Benny Lewis chỉ ra 5 cái cớ mà mọi người thường dùng làm lý do không học ngoại ngữ, và anh chứng minh tát cả chúng đều sai.