0:00 / 0:00

Muốn hạnh phúc? Hãy biết ơn!

601 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc, nhưng làm sao ta tìm được hạnh phúc? David Steindl-Rast khẳng định chính lòng biết ơn sinh ra hạnh phúc. Hãy sống chậm lại, mở to đôi mắt nhìn ngắm xung quanh, và trên hết là hãy biết ơn tất cả.

Có thể bạn sẽ thích: