0:00 / 0:00

Muốn giúp? Ngậm mồm lại và lắng nghe!

592 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-11-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Khi những nhà hoạt động xã hội nghe ở đâu có vấn đế mà họ có thể thay đổi, họ sẽ tới và sẽ làm ngay. Điều này theo Ernesto Sirolli là thật ngờ nghệch. Trong bài diễn văn cực hay và truyền cảm này, ông cho rằng khi muốn giúp ai đó, điều đầu tiên là phải cố gắng lắng nghe, và rồi khơi dậy tinh thần kinh doanh nơi họ. Lời khuyên của ông sẽ là một sự hỗ trợ đáng kể cho các nhà doanh nghiệp tương lai.