0:00 / 0:00

Một nhà lập trình app 12 tuổi

652 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong khi phần lớn những đứa trẻ 12 tuổi khác thích chơi video game thì Thomas Suarez lại học cách tạo ra chúng.