0:00 / 0:00

Một khám phá về vũ trụ

93 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-08

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2014, một nhóm nhà vật lý đã tìm thấy những dữ liệu bổ sung cho quan điểm về sự phình to của vũ trụ, liên quan đến vụ nổ Big Bang. Vậy, đối với những người bình thường, điều này có ý nghĩa gì? Trên sân khấu TED lần này, Allan Adams sẽ giải đáp câu hỏi ấy một cách ngắn gọn bằng những hình minh họa đơn giản, dễ hiểu của Randall Munroe.