0:00 / 0:00

Tái xây dựng các khu chung cư.

257 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Nguyễn Văn Thông

 đăng ngày 2016-08-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Vào năm 1967, Moshe Safdie tưởng tượng về các tòa nhà chung cư dạng khối "Habitat '67" (các tòa nhà có không gian mở hơn bao giờ hết). Sau gần 50 năm, ông tin rằng sự cần thiết của các tòa nhà loại đó thực sự rất lớn. Trong bài diễn thuyết ngắn này, Safdie đã nêu ra và phân tích các dự án chung cư cao tầng với không gian mở (cho phép ánh sáng thiên nhiên vào nhiều) ở các thành phố đông dân cư.