0:00 / 0:00

Mỗi đứa trẻ đều cần một nhà vô địch

268 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Rita là một giáo viên với 40 năm tuổi nghề. Có một lần, một người đồng nghiệp đã nói với cô: "Họ không trả tiền để tôi thích bọn nhóc." Và cô đáp lại: "Cô biết đấy, bọn nhóc không học với người chúng không thích." Đó cũng chính là lời kêu gọi thiết tha của một người làm giáo dục rằng hãy đặt niềm tin vào những người học trò và hãy xây dựng một mối quan hệ chân thành với những đứa trẻ ấy.