0:00 / 0:00

Minh hoạt những điều kỳ diệu bên trong tế bào

175 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-18

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

David Bolinsky chuyên làm minh họa y học, và trong 3 phút, ông sẽ cho chúng ta thấy "một thành phố" nhộn nhịp, sinh động đang diễn ra bên trong một tế bào.