0:00 / 0:00

Vô hướng và vector

195 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có ai thích bóng bầu dục không? Đây là một bài giảng toán học dựa trên trò bóng bầu dục nổi tiếng ở Mỹ nhé. Để hiểu rất đơn giản về vector và vô hướng. Có vài phút thôi.