0:00 / 0:00

Video nặng bao nhiêu?

201 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Gương có màu gì? Video nặng bao nhiêu? Michael Stevens, người thành lập kênh giáo dục Vsauce trên Youtube, dành thì giờ đặt ra cho những câu hỏi kỳ quặc thế này. Trong bài nói trên, anh chứng minh bằng cách hỏi những câu thực tế, dù có vẻ ngốc nghếch, có thể tạo ra những hiểu biết lí thú.