0:00 / 0:00

Mắt và máy ảnh

159 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Mắt bạn không nhìn nhận thế giới như chiếc máy ảnh, nhưng là bộ phận vô cùng hữu dụng vốn là kết quả của hàng trăm triệu năm tiến hóa song song với bộ não. Michael Mauser sẽ miêu tả những điểm giống và khác cơ bản giữa mắt với máy ảnh.