0:00 / 0:00

Cái gì đang trôi trong mắt bạn?

162 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đôi khi, khi nhìn vào những vùng tươi sáng như một bầu trời trong xanh hoặc một màn hình máy tính trống, bạn có thể nhìn thấy có thứ gì đó trôi nổi trong tầm nhìn của bạn. Những vật thể di động là gì, và làm thế nào bạn nhìn thấy chúng? Michael Mauser giải thích các hiện tượng thị giác đó là hạt nổi.