0:00 / 0:00

Dũng cảm đối diện phân biệt chủng tộc

452 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-08-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Chủng tộc là chủ đề không dễ nói, tế nhị và có thể trở thành một cuộc đối thoại vô cùng nguy hiểm. Nhưng đó là nguyên nhân vì sao mà Mellody Hobson cho rằng chúng ta cần phải nói về nó. Trong bài diễn thuyết đầy thuyết phục này, Hobson cho thấy cởi mở về vấn đề chủng tộc cũng như đa dạng trong tuyển dụng giúp doanh nghiệp phát triển và làm xã hội tốt đẹp hơn.