0:00 / 0:00

Tuổi 30 không phải tuổi 20 lần thứ hai

5939 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tuổi 30 không phải là tuổi 20 mới, đó là một bước chuyển cực kỳ quan trọng. Ông bà xưa nói "Tam thập nhi lập", tức là 30 tuổi là coi như mọi thứ đã định xong, không thay đổi nữa. Đây cũng là độ tuổi mà mọi người đột nhiên nghe "nhạc tắt", và ai nấy đều nháo nhào tìm cho mình một cái ghế để mà yên vị. Meg Jay sẽ nói về điều đó!