0:00 / 0:00

Máy bay chụp ảnh và... dây dắt chó?

310 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Phải thừa nhận một sự thật rằng những chiếc drone chụp ảnh trên không và thiết bị bay không người lái quả là có chút đáng sợ, vì chúng có những vấn đề liên quan đến điều khiển và sự an toàn. Nhưng những tấm ảnh chụp trên không đem lại lợi ích là chúng cho ta cái nhìn bao quát về các sự kiện trên thế giới: quy mô của một cuộc biểu tình, hay của một vụ tràn dầu, đời sống ẩn giấu của các sinh vật trong một vùng châu thổ. Trong bài diễn thuyết ở TED, Sergei Lupashin giới thiệu một máy bay chụp ảnh tên là Fotokite, là một phương thức mới để nhìn thế giới từ trên không nhưng an toàn và trong tầm kiểm soát.