0:00 / 0:00

"Có phải tôi sắp chết?" Câu trả lời thành thật

162 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Hồng Thế Vỹ

 đăng ngày 2016-08-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Matthew O’Reilly là một chuyên gia cứu nạn kì cựu ở Long Island, New York. Trong buổi nói chuyện này, O’Reilly miêu tả những gì xảy ra khi một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch hỏi anh: “Có phải tôi sắp chết?”