0:00 / 0:00

Thuốc tẩy, giấy nhám và axít giúp hạt nảy mầm?

519 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Thông thường hạt giống có một lớp vỏ cứng để bảo vệ bên trong. Trong tự nhiên, nhờ vi khuẩn hoặc dịch tiêu hóa của động vật mài mòn lớp vỏ bên ngoài, phôi mầm có thể phát triển và nhú ra khỏi vỏ. Còn với con người, chúng ta có những phương pháp để tăng tốc quá trình này như rạch nông, cắt góc hay nhúng hạt giống vào nước nóng. Mary Koga sẽ chỉ chúng ta vài mẹo giúp hạt giống nảy mầm trong video trên đây.