0:00 / 0:00

Ngăn chặn tận thế

158 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngày tận thế đến và con người biến mất khỏi Trái Đất nghe như chỉ có trong các phim khoa học viễn tưởng. Nhưng trong bài diễn thuyết này, Lord Martin Rees khiến chúng ta phải suy nghĩ lại những hiểm họa hiện tại xuất phát từ tự nhiên và con người có thể xóa sổ nhân loại. Là một người quan tâm đến sự tồn tại của loài người, ông đặt ra câu hỏi: Điều gì tệ nhất có thể xảy ra?