0:00 / 0:00

Đừng dùng mãi từ "Tốt" hoặc "Xấu"

280 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta quá lười biếng trong cách dùng từ. Cái gì cũng chỉ có 2 mặt tốt hoặc xấu, trong khi thực tế từ ngữ đẹp hơn như thế rất nhiều. Với mỗi mức độ khác nhau, chúng ta có từ khác nhau. Tại sao không dùng những từ đó mà lại cứ dùng mãi từ "Good" hoặc "Bad" nhỉ? Bạn nào thích tiếng Anh thì để ý nhé. Tiếng Việt cũng thế đấy!