0:00 / 0:00

Nguồn gốc công thức Archimedes

207 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Có lẽ câu chuyện về công thức Archimedes thì ai yêu toán học cũng biết. Đó là một sự tình cờ, khi ông ấy đang tắm, nhìn thấy nước tràn ra và nghĩ ra công thức này. Cũng giống như Newton khi thấy quả táo rụng thì nghĩ ra thuyết hấp dẫn. Vậy có phải tất cả chỉ là tình cờ và ăn may? Hay có điều gì khác nữa khiến họ nhìn thấy, còn những người khác thì không?